Testprocedurer

Inbrottstest

Chubbsafes kassaskåp och valv genomgår tuffa oberoende tester som godkänner dem för en viss nivå av inbrottssäkerhet. Denna nivå av säkerhet anges i Grades, med början på 0 och vidare till VI för kassaskåp och XIII för valv.

Graderingssystemet är särskilt viktigt av försäkringsskäl, eftersom innehållet i ett värdeskåp bara kommer att vara försäkrat med rätt värde om värdeskåpet har rätt grade.


För att gradera ett värdeskåp/kassaskåp måste ett test utföras av ett ackrediterat institut. En kombination av faktorer tas med i beräkningen inklusive storleken och effektiviteten av det eller de angreppsverktyg som används, den tid det tar och skickligheten hos den som försöker bryta sig in i kassaskåpet/värdeskåpet.

 
 

Brandtest

Chubbsafes brandsäkra skåp genomgår extremt tuffa tester för att garantera skydd av dokument eller datamedia under en brand. 

 

UTHÅLLIGHET

Skåpet placeras i ugnen och ugnen hettas upp till temperaturer kring 1 000 grader C under en eller två timmar beroende på testet. Detta simulerar hettan från en verklig kontorsbrand.

När en kontorsbrand har släckts, kommer temperaturerna fortfarande att vara höga och värmen dras till kallare områden, som skåpets insida. Därför är innehållet fortfarande utsatt för risk under flera timmar efter att en brand har släckts. På grund av detta lämnas skåpet för att gradvis kylas av. Detta kallas "nedkylningsperiod". Denna period pågår under 15 timmar. Temperaturen i skåpen får aldrig överstiga 55 respektive 170 grader C.

 
BRANDPÅVERKAN

Det är inte bara temperaturen man behöver ta i beakt - skulle skåpet i en brand klara att falla genom flera våningar?  Med de strukturella skadorna en brand orsakar en byggnad, är det troligt att hända. På grund av detta genomgår skåpen även ett brandpåverkantest. Detta säkerställer att skåpet kommer skydda dess innehåll i en strukturellt påverkande brand.  

Brandtest

KONTAKT

  • Skicka oss ett meddelande! Klicka här
  • Ring oss! 0200-81 00 82