Säkerhetsstandarder

Alla Chubbsafes certifierade produkter testas vad gäller funktion och hållbarhet av världens mest erkända testinstitut för att säkerställa att produkterna uppfyller dina förväntningar och försäkringskrav. De testats mot extrema motståndskrav mot inbrott, brand och/eller explosion.

Chubbsafes tillverkningsprocesser förbättras ständigt med nya barriärmaterial som är smalare, lättare och billigare än befintliga material för att uppnå optimal effektivitet och kvalitet.

 

Inbrottsskydd

 
EUROPEISK STANDARD OCH MOTSTÅNDSNIVÅ

Kassaskåp och valv tilldelas en "grade" för sitt motstånd mot inbrott. Graderingssystemet är särskilt viktigt av försäkringsskäl, eftersom innehållet i ett kassaskåp bara kommer att vara försäkrat med rätt värde om kassaskåpet har rätt "grade". Försäkringspremierna skiljer sig från land till land - kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag.

Chubbsafes kassaskåp och valv är certifierade i enlighet med följande standarder:

Säkerhetsskåp

EN 14450

Grade S1 och Grade S2

Värdeskåp (standard/bankomat/deponering) och kassavalv

EN 1143-1

Från Grade 0 till Grade XIII

 

Deponeringssystem

EN 1143-2

Från Grade I till Grade IV

Högsäkerhetslås

EN 1300

Från Class A till Class D
 
 

 Följande funktioner testas mekaniskt:

 • Vägg- och dörrbarriär
 • Låssystemet
 • Utdragbara lådor
 • Låset
 • Handtaget
 • Bottenstyrka
 • Förberedelse för larminstallation

 

UL-STANDARDER OCH MOTSTÅNDSNIVÅ

Värdeskåp

UL 687

Dörr och front:

 • Class TL-15

 • Deposit safe

 • Class TL-30

 • Class TRTL-30

Dörr och väggar:

 • Class TL-15X6

 • Class TL-30X6

 • Class TRTL-15X6

 • Class TRTL-30X6

 • Class TRTL-60X6

 • Class TXTL-60X6

Valv och valvdörrar, modulära paneler

UL 608

Class M – ¼ hour

Class 1 – ½ hour

Class 2 – 1 hour

Class 3 – 2 hours

Elektronisk låsmekanism

UL 1034

 

Brandskydd

För att hitta rätt nivå på säkerhet så testas produkten mot aktuell industristandard. Dessa standards varierar beroende på vad som skall förvaras, dokument eller datamedia.

Chubbsafes brandskyddande skåp genomgår ett brandtest där de utsätts för extrema temperaturer för att simulera förhållandena under en riktig brand.

 

EUROPEISK STANDARD OCH MOTSTÅNDSNIVÅ

Certifiering av brandskyddande skåp skiljer sig huvudsakligen åt på två sätt:

 • Innehåll

  Datamedia
   (CD & DVD-skivor, externa hårddiskar, USB-minnen, band för säkerhetskopiering, etc.)
  Kräver skydd mot temperaturer högre än 55 grader C

Dokument (pappersdokument)
Kräver skydd mot temperaturer högre än 170 grader C

 • Skyddets varaktighet
  Normalt en eller två timmar.

 

Säkerhetsskåp och hängmappsskåp

EN 1047-1

Dokument (P eller papper):

 • S 60P (1 timme)

 • S 120P (2 timmar)

Datamedia (DIS eller Disketter):

 • S 60 DIS (1 timme)

 • S 120 DIS (2 timmar)

NT Fire 017

Dokument (P eller Papper):

 • 60 Papper (1 timme)

 • 120 Papper (2 timmar)

Datamedia (DIS eller Disketter):

 • 60 Diskette (1 timme)

 • 120 Diskette (2 timmar)

EN 15659

Dokument (Papper)

 • LPS 30 (1/2 timme)
 • LFS 60 (1 timme)
 
UL-STANDARDER

Skyddsutrustning för inspelningsmaterial

UL 72

Klass 125 – 125°F (52°C)

Klass 150 – 150°F (66°C)

Klass 350 – 350°F (177°C)

 
Säkerhetsstandarder

KONTAKT

 • Skicka oss ett meddelande! Klicka här
 • Ring oss! 0200-81 00 82