Frågor & svar

En produkt som har testats korrekt och certifierats är märkt med en plakett på insidan av dörren. Det finns många sätt att kontrollera om ditt skåp har rätt skydd:

- Leta upp certifikatet, vanligtvis kan din leverantör förse dig med detta.

- Kontrollera att utfärdaren av certifikatet finns med i listan av ackrediterade oberoende testinstitut. På ECB-S:s hemsida hittar du den kompletta listan av godkända europeiska testinstitut.

- Öppna skåpet och titta på certifieringsplaketten på dörrens insida.

- Kontrollera att skyddsklasserna "Resistance grade" (inbrottsskydd) och/eller "Protection class" (brandskydd) stämmer överens med certifikatet.

- Kontrollera att certifieringsnumret på certifikatet är samma som på certifieringsplaketten. Är utfärdaren ett ackrediterat testinstitut, stämmer skyddklasserna och certifieringsnumret, så har du ett rätt certifierat skåp som har testats och producerats i en miljö som kontrolleras av aktuellt certifieringsorgan.

Läs mer hur du kontrollerar att ditt skåp är rätt certifierat

Ett certifikat för ett kassaskåp är ogiltigt om:

- Kassaskåpet inte är förankrat: Kassaskåp som är inbrottsklassat, dvs har en grade, för inbrottsskydd och som väger under 1000 kg måste vara ordentligt förankrade i golv eller i vägg, annars är klassificeringen inte giltig.

- Obehöriga förändringar som görs på kassaskåpet: Byte av lås, justering av regelverk, byte av tätningen eller tillägg av deponeringsöppning till inbrotts- eller brandskyddade kassaskåp gör att certifikatet och etiketterna blir ogiltiga. Därför bör produktkontroll, underhåll och justeringar utföras av originalleverantören eller en ackrediterad partner.

- Kassaskåpet har för låg skyddsnivå på låset: Om ett säkerhetsskåp är certifierat för inbrottsskydd, måste det lås som används på kassaskåpet också certifieras för att erbjuda en motsvarande skyddsnivå.

Chubbsafes använder oberoende testinstitut som är bland de mest erfarna organen för att säkerställa att test- och certifieringsprocesserna utförs korrekt av en betrodd och trovärdig organisation:

- ECB•S (European Certification Boards•Security, Fire & Life Safety)

- SP (Technical Research Institute of Sweden)

- SBSC (Swedish Fire and Safety Certification)

- VdS (The Authority for Safety and Security)

- CNPP (Centre national de prévention et de protection)

- UL (Underwriters Laboratories)

Tabellen nedan visar vilken klassificering av lås som krävs för varje grade av kassaskåp och valv enligt EN-standarden:

 

Inbrottsskydd Grade

(enligt EN 1143-1)

Låskonfiguration enligt
EN 1300
Antal lås Låsklass
0 1 A
I 1 A
II 1 A
III 1 B
IV 2 B
V 2 B
VI 2 C
VII 2 C
VIII 2 C
IX 2 C
X 2 C
XI 2 (3) D (C)
XII 2 (3) D (C)
XIII 3 D (C)

 

Kontaka oss för mer information om lås, klassificering och standarder.

Nej det är de inte. Ett inbrottsskyddat skåp kan ge ett visst skydd mot brand, men bara under en kort tid och vid relativt låga temperaturer eftersom materialen i väggarna fungerar som isolatorer. Ett brandskyddande skåp för dokument eller digitala medier bör vara korrekt certifierad för att säkerställa rätt brandskydd.

KONTAKT

  • Ställ en fråga till oss! Kundsupport
  • Ring oss! 0200-81 00 82