Brandsäkra dokumentskåp och datamediaskåp

Var säker på att dina viktiga dokument, värdesaker och datamedia förblir oskadda även vid höga temperaturer. Chubbsafes brandskyddande skåp är ditt bästa skydd mot brandens förödelse.

Bränder utgör ett stort hot mot verksamheter runt om i världen. Företag som råkar ut för en brand går tyvärr ofta i konkurs till följd av förlusten av affärskritisk information och värdersaker. Papper tål mycket högre temperaturer än datamedia, som är väldigt temperaturkänsligt. Datamedia kan förstöras redan vid 52°C. Eftersom digitaliserat material ökar, ökar även risken vid en brand.

Chubbsafes brandskyddande skåp erbjuds i ett flertal utföranden. Välj på enklare eller avancerade och certifierade lösningar för att säkra dina eller din verksamhets viktiga information och värdesaker vid en brand. 
Modell DuoGuard har ett kombinerat inbrotts- och brandskydd och Trident har ett unikt, tredubbelt skydd mot inbrott, brand och explosion.

Brandskyddande skåp

KONTAKT

  • Skicka oss ett meddelande! Klicka här
  • Ring oss! 0200-81 00 82