Definitioner

NYCKELLÅS

Ett manuellt lås med nyckel

 

MEKANISKT KOMBINATIONSLÅS

Ett mekaniskt lås, ytan nyckel, som öppnas och stängs genom att vrida skivor till en inställd kombination.

 

ELEKTRONISKT KODLÅS

Ett el-drivet lås med knappsats som är programmerbart.

 

MASTERKOD

Tillåter en användare att kontrollera övriga användares koder.

 

ANTAL ANVÄNDARE

Anger antalet användare som kan programmera in en egen individuell kod.

 

TIDSFÖRDRÖJNING

Funktion som innebär att låset först kan öppnas en viss tid efter det
att en korrekt kod slagits in. Tidsintervallet kan ställas om.

 

TIDSLÅS

Ett lås som kan programmeras så att det bara går att öppna under vissa tider, t.ex. under kontorstid på veckodagar.

 

AUDIT

Innebär att låset memorerar de senaste händelserna som sedan kan skrivas ut så att man ser vem som öppnade låset och när man gjorde det.

 

4-ÖGONS-PRINCIPEN

Innebär att 2 stycken användare måste slå in sin egen kod innan skåpet kan öppnas.

KONTAKT