Engagemang för kvalitet

Chubbsafes lösningar är välkända för sin höga kvalitet och pålitlighet och vi arbetar ständigt med att förbättra och säkra vår höga kvalitet.

 

VÅRA PRODUKTER GENOMGÅR RIGORÖSA TESTER PÅ TVÅ FRONTER:

  1. Tester av produkternas livslängd utförs vid fabriken enligt Chubbsafes kvalitetsriktlinjer Gunnebos Quality Guidelines.
  2. Inbrotts- och brandtestning utförs av oberoende testlaboratorier. Dessa laboratorier certifierar våra produkter och certifieringarna garanterar att ett kassaskåp, värdeskåp eller valv kommer att hålla en viss nivå av inbrotts- eller brandskydd. 

 

De flesta av våra fabriker är godkända enligt ISO 9001. ISO 9001 är den accepterade internationella standarden för kvalitetssäkringssystem. 
Som en medlem i Gunnebo-koncernen Gunnebo Security Group, delar Chubbsafes Gunnebos kvalitetsvärderingar "commitment to quality".

 

Mer info: www.gunnebogroup.com

KONTAKT

  • Skicka oss ett meddelande! Klicka här
  • Ring oss! 0200-81 00 82