Skapa hållbara affärer

Chubbsafes anstränger sig för att handla ansvarsfullt mot miljön och arbetar aktivt för att minimera den miljöpåverkan vår verksamhet har på världen omkring oss.

 

 

MILJÖPOLICY OCH LEDNINGSSYSTEM

De flesta av våra fabriker är godkända enligt ISO 14001. ISO 14001 är den accepterade internationella standarden för miljöledningssystem och hjälper oss att skapa en mer resurseffektiv tillverkningsprocess.


  När en ny produkt tillverkas tar vi också med varje aspekt av den produktens miljöpåverkan, under dess livslängd, i beräkningen. Materialvalet övervägs noggrant med sikte på att kunna återvinna så mycket av produkten som möjligt när den inte längre används.


  Som en medlem av Gunnebo-koncernen följer Chubbsafes Gunnebos miljöpolicy och deras engagemang för att skapa en hållbar verksamhet.

   

  Mer info: www.gunnebogroup.com

  KONTAKT

  • Skicka oss ett meddelande! Klicka här
  • Ring oss! 0200-81 00 82